Perwakilan Pengurus dan Manajemen YPAC Jakarta mengadakan kunjungan balasan ke Johor Bahru-Malaysia sekaligus menindaklanjuti rencana kerjasama antara Persatuan Cerebral Palsy Johor (CPJ) dan YPAC Jakarta, dengan melaksanakan penandatanganan MOU di kantor Konsulat Jenderal RI Johor Bahru, Malaysia.

Penandatanganan MOU dilakukan oleh Yang Berhormat Mulia Tunku Fatimah Faridah Binti Almarhum Tunku Tan Sri Osman ( Chairman CP Johor ) dan Ibu Kumala Insiwi Suryo ( Ketua YPAC Jakarta ). Bapak Sigit S. Widiyanto selaku Konsul Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru beserta Yang Berhormat Mulia Puan Hajah Khairin Nisa Binti Ismail sebagai Pengerusi Jawatan Kuasa Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Negeri Johor, turut menyaksikan seremonial tersebut.

Semoga kerjasama ini akan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak dan juga para disabilitas binaan.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.